Landkaarten

Uitgebreid zoeken in catalogus? Klik hier.

vorige   volgende

"Rivierkaart van de Lek"

Fraaie rivierkaart op zeven bladen uitgegeven door Melchior Bolstra in 1765. De kaart in het koper gebracht door het atielier van Isaac Tirion en gedrukt door de Landsdrukkerij in Den Haag.  De titel van de kaart is “KAART VAN DE RIVIER DE LEK MET ZIJN UITTERWAARDEN Noorder en Zuiderdijken, van de Merwede beneden Krimpen, tot het schoor van Hagestein boven Vianen”.

Kaart 1 – De Lek van Krimpen tot Lekkerkerk.

Rechtsboven binnen het kader “No. 1”. Linksonder een titelcartouche met daarin “KAART VAN DE RIVIER DE LEK, VAN KRIMPEN TOT HET HAGENSTEINSCHE SCHOOR, Gedaan op ordre van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland, door Melchior Bolstra in den jaare 1751, en vervolgens tot in 1764”. De onder- en bovenrand bevat een schaalstok van 900 Rhijnlandsche Roeden. Rechtsboven een fraaie kompasroos. Het molencomplex van Kinderdijk / ’t Elshout staat op deze kaart duidelijk weergegeven

Kaart 2 – De Lek van Lekkerkerk tot Bergambacht.

Linksboven binnen het kader “No. 2”.  De onder- en bovenrand bevat een schaalstok van 900 Rhijnlandsche Roeden.

Kaart 3 – De lek van Bergambacht tot het Huist te Liesvelt.

Linksboven binnen het kader “No.3”. De bovenrand bevat een schaalstok van 900 Rhijnlandsche Roeden.

Kaart 4 – De lek van Huist te Liesvelt tot Langerak.

Linksboven binnen het kader “No.4”. In het middenboven een sierlijke banderol met daarin de titel van de kaart “KAART VAN DE RIVIER DE LEK MET ZIJN UITTERWAARDEN Noorder en Zuiderdijken, van de Merwede beneden Krimpen, tot het schoor van Hagestein boven Vianen”. De bovenrand bevat een schaalstok van 900 Rhijnlandsche Roeden.

Kaart 5 – De lek van Bergambacht Langerak tot Jaarsveld.

Linksboven binnen het kader “No.5”. De bovenrand bevat een schaalstok van 900 Rhijnlandsche Roeden.

Kaart 6 – De lek van Jaarsveld tot IJsselstein.

Linksboven binnen het kader “No.6”. De bovenrand bevat een schaalstok van 900 Rhijnlandsche Roeden.

Kaart 7 – De lek van IJsselstein tot Honswijk.

Linksboven binnen het kader “No.7”. De bovenrand bevat een schaalstok van 900 Rhijnlandsche Roeden. Rechtsboven een fraaie kompasroos.

Om de obstakels in het rivierbed en de uiterwaarden van de rivier de Lek goed in beeld te brengen kregen Cornelis Velsen en Melchior Bolstra in 1750 opdracht met spoed een overzichtskaart van de rivier de Lek te vervaardigen. Deze opdracht heeft geresulteerd in een fraaie rivierkaart in zeven bladen. De rivierloop en het buitendijkse land zijn zeer nauwkeurig gekarteerd, terwijl voor het binnendijkse gebied alleen de belangrijkste waterstaatkundige en topografische objecten zijn weergegeven. Door allerlei tegenslagen is de kaart uiteindelijk op 30 januari 1765 bijgesloten in de resoluties van de Staten van Holland.  (Ref.: Brink, van den: “In een opslag van het oog” P. 115 tot 121 en P. 185, kaart 102). Unieke rivierkaart op zeven bladen met ruime marges en meerder verticale vouwen als uitgegeven. Achterzijde blanco.

Hoogte: 50,0 cm Breedte: 66,0 cm per blad

Hoogte: 50,0 cm Breedte: 407,0 cm gemonteerd

Uitgever
M. Bolstra, 1765

Catalogus nummer
1506

Prijs
€ Op aanvraag

vorige   volgende

De pagina is voor het laatst gewijzigd op: 25-02-2017