Landkaarten

Uitgebreid zoeken in catalogus? Klik hier.

vorige   volgende

"Krimpenerwaard"

Complete ingebonden editie van de Hoogheemraadschapkaart van de Krimpenerwaard uitgegeven in 1792. Deze kaart is vervaardigd door Johannes Leupenius (1647-1693) en in 1683 voor het eerst uitgegeven. Ingebonden zijn zes kaartbladen en negen wapenbladen. Ondanks dat de Krimpenerwaard nagenoeg niet veranderde in de 17e en 18e eeuw zijn er acht edities (1683, 1696, 1706, 1735, 1741, 1755, 1792 en 1818) van deze wandkaart uitgegeven. Bij het aantreden van een nieuwe dijkgraaf werd er veelal een nieuwe kaart uitgegeven waarbij het kaartbeeld vrijwel niet wijzigde, maar de wapenrand rondom de kaart wel. 

Kaartblad linksonder

Het kaartbeeld toont de Krimpenerwaard met het Zuid-oosten boven. Linksboven aan staat een kompasroos. Op de rivier de Lek zijn talloze scheepjes afgebeeld. Linksonder staat een titelcartouche met daarin de tekst “Philippus Hartoge van Bourgoignien & C. en Vrouwe Jacoba Hartoginne in Beteren, Gravinne van Holland & C. hebben de Landen vande CrimpenreWaard op de derthienden dag van Maji in t Jaar onzes Heeren duijsent vier hondert ende dertigh met verscheijde Privilegien begunstigt”. In het midden onderaan staat een stadsplattegrond van Gouda weergegeven. Rechtsonder staat een tweede titelcartouche met daarin de tekst “De CRIMPENREWAERT rontom door Rivieren beslooten aan d’Oostzyde belent en gemeen met de Lopikerwaart. Aan de Zuidzyde de Riviere de Leck, belent met de Alblasserwaert. Aan de Westdyde de Merwede, en belent met de Riederwaert. Aan de Noordzyde met de Riviere den Yssel, belent met de Landen van Schoeland, ende het Grootwaterschap van Woerden; is om zyne groote aangelegenheit in goede cituatie doen meeten en inkoper gebragt ende de kaart op Nieuw oversien Verbetert en Van Wapenen Verandert als Waaren DYKGRAAF de Edele Heeren Gerardus Jacobus van den Bosch, HoogHeemraaden Ewout Reijkaart, Jan Smits Jz. Cornelis van de Bosch, Cornelis Roels, Mr.Rijnier Swanenburg, Jan Verrijst en Pieter Smits, jans zoon, in den Jaare 1792”. Onder deze titelcartouche staat een schaalstok van 600 Rhynlandsche Roeden. Gedrukt in Rotterdam door Chr. G. Vermeer weduwe van L. Brasser. Van deze weinig voorkomende complete Hoogheemraadschapkaart zijn 200 stuks gedrukt.  

Conditie der bladen is goed. Enkele bladen vertonen vlekken en zijn wat beduimeld maar dit beïnvloed het kaartbeeld niet. De achterkant van één kaartblad heeft een amateuristisch gerepareerde scheur aan de achterzijde, ook hier wordt het kaartbeeld niet beïnvloed. Bij één kaartblad overlappen de plaatrand en de bladrand elkaar. 

Gebonden in moderne kunstlederen band, grootfolio formaat.

Kaartblad linksboven

Kaartblad bovenaan in het midden

Kaartblad rechtsboven

Kaartblad onderaan in het midden

Kaartblad rechtsonder

Blad met het wapenschild van De Heer Gerardus Jacobus Van Den Bosch. Raad in de Vroedschap en, President Burgemeester Der Stad Schoonhoven. DYKGRAAF. Boven het wapenschild het begin van de titel in een banrderol met daarin "Het HOO".

Blad met het wapenschild van De Heer Ewout Reykaart. Heere. Schout en secretaris van Stolwijk. HOOG HEEMRAAD. Boven het wapenschild het tweede deel van de titel in banderol "GE HEEMRAA".

Blad met het wapenschild van de Crimpenre Waard. Boven het wapenschild het derde deel van de titel in banderol "DSCHAP VAN DE".

Blad met het wapenschild van De Heer Jan Smits jsz. Heere van Ouderkerk aan de Yssel. HOOG HEEMRAAD. Boven het wapenschild het vierde deel van de titel in banderol "CRIMPENRE".

Blad met het wapenschild van De Heer Cornelis Van Den Bosch. Raad in de Vroedschap. en Oud Burgemeester Der Stad Schoonhoven. HOOG HEEMRAAD. Boven het wapenschild het vijfde en laatste deel van de titel in banderol "WAARD".

Blad met het wapenschild van De Heer Jan Arend Van Der Burgch. Raad in de Vroedschap Oud Schepen Der Stad Gouda. SECRETARIS VAN DEN CRIMPENREWAARD.

Blad met het wapenschild van Jan Smits Pieterszoon. Secretaris en Penningmeester Schout van Ammerstol, Schout en Secretaris van Berkenwoude en den Agterbroek. St Schout en Secretaris van Berg-Ambagt.

Blad met het wapenschild van De Heer Jan Verryst Hr van Oucoop. Secretris Der Stad Gouda. HOOG HEEMRAAD.

Blad met het wapenschild van De Heer Pieter Smits Jans.Zoon. HOOG HEEMRAAD.

Blad met het wapenschild van De Heer Cornelis Roels Arnoudsz. Heere van Waarder Raad in de Vroedschap. en Regerende Burgemeester Der Stad Schoonhoven. HOOG HEEMRAAD.

Blad met het wapenschild van De Heer Mr. Reynier Swanenburg. Raad in de Vroedschap en Oud Burgemeester Der Stadt Gouda. HOOG HEEMRAAD.

Hoogte: ca. 150,0 cm Breedte: ca. 200,0 cm (indien gemonteerd)

Uitgever
J. Leupenius, 1792

Catalogus nummer
1507

Prijs
€ 2975

vorige   volgende

De pagina is voor het laatst gewijzigd op: 25-02-2017