Landkaarten

Uitgebreid zoeken in catalogus? Klik hier.

vorige   volgende

"Holland; kaart van de Merwede"

Antieke kaart van de rivier de Merwede tussen Loevestein en Hardinxveld met een project tot de aanleg van een nieuwe dijk door het land van Altena en een overlaat. Een weinig voorkomende kaart die een belangrijk onderdeel uitmaakt van de aanvang van gedetailleerde kartering van de rivier de Merwede.

De kaart is uitgegeven in de resolutie van 15 augustus 1726 als bijlage nummer 3 “Consideratien over de geconcipieerde doorlaaten door het oude landt van Althena en Vervoornspolder 16 juni 1726”. Abel de Vries( 1652-1732)werd als deskundige aan de commissie toevoegt die moest onderzoeken op welke wijze de afvoer van water en ijs op de Merwede verbeterd kon worden. Tevens moest er worden onderzocht hoe de vorming en het gevaar van ijsdammen kon worden tegengegaan.

Deze globale schetskaart van de Merwede met een tracé van een overlaat door het land van Altena heeft geen titel, schaalstok en kompasroos. Ook ontbreekt de naam van de auteur, Abel de Vries. Hierdoor lijkt de kaart minder betrouwbaar, wat ook de bedoeling was van de Vries, omdat hij geen voorstander van de getoonde optie was. Hij ging er vanuit dat het reguleren en opruimen van het rivierbed voldoende was om de nadelige effecten van ijsdammen te voorkomen. Een overlaat gaf in de opinie van de Vries alleen maar meer kans op schade en kende ook veel economische en praktische nadelen.

De kaart is gedrukt door de Landsdrukkerij in Den Haag en heeft een schaal van ca. 1:9.500. Het zuiden is bijna boven. (Ref.: Brink, van den: "In een opslag van het oog" P. 46-49 en P. 164).

Hoogte: 36,2 cm Breedte: 47,5 cm

Uitgever
Abel de Vries, 1726

Catalogus nummer
1192

Prijs
€ Op aanvraag

vorige   volgende

De pagina is voor het laatst gewijzigd op: 25-02-2017